Phí ở bao trọn gói cả khu

Giá: 6,000,000

Đầu tuần giảm 20% (Thứ 2 đến Thứ 4)

Cho số lượng tối đa 20 người