Lều 6 (ở 4-5 người)

Giá: 160,000/Khách

Đầu tuần giảm 20% (Thứ 2 đến Thứ 4)

Chi phí lều/phòng bao gồm lửa trại + hát karaoke + phí sinh hoạt (nhà tắm, vệ sinh,..) + đánh cờ