Nước giải khát

Suối 500mlchai 15,000
Nước ngọt các loại lonlon 20,000
Cà phê mộc đá/nóngly 20,000
Cà phê sữa mộc đá/nóngly 25,000
Nước chanh/trà chanhly 20,000